close

پروفیل فریم کشویی

logo
پروفیل فریم کشویی

 

این پروفیل جهت ساخت درب و پنجره های کشویی استفاده میشود.