close

پروفیل سوپرفریم

logo
پروفیل سوپرفریم

 

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده میشود و از استقامت زیادی برخوردار است.