close

پروفیل فریم چهارحفره

logo
پروفیل فریم چهارحفره

 

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده میشود و از استقامت زیادی برخوردار است.