close

پروفیل فریم چهار حفره ای

logo
پروفیل فریم چهار حفره ای

 

Frame Profile

A.P113

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده می شود و از استقامت زیادی برخوردار است.