close

پروفیل فریم

logo
پروفیل فریم

 

Frame Profile

A.p101

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده می شود.